Wetgeving

wetgevingVoor de laatste informatie over wapenwetgeving verwijzen we naar de brondocumenten op de website van de overheid.

Opbouw wetgeving
De wapenwetgeving in Nederland is opgebouwd uit:

Zie ook: WM32 formulier