Ongevallenverzekering

verzekeringVoor alle bij de Koninklijke Nederlandse Schutters Associatie aangesloten schutters is via deze organisatie een verzekering afgesloten tegen ongevallen die in direct verband staan met onder auspiciën der K.N.S.A. gehouden schietoefeningen. Hier valt ook het zogenaamde buiten schieten onder.