Veiligheid

veiligheid0Hier vindt u de voorschriften voor het veilig omgaan met vuurwapens binnen De Vrijheid Leiderdorp.

Veiligheidsvoorschriften

 1. Behandel elk vuurwapen alsof het geladen is. (De meeste ongevallen vinden plaats met “ongeladen” wapens!)
 2. Richt nimmer met een vuurwapen op plaatsen waar iemand zich zou kunnen bevinden zonder dat u het kunt waarnemen, ook niet wanneer u er zeker van bent dat het wapen ongeladen is.
 3. Het vuurwapen dient pas te worden geladen wanneer u op de schietstand uw positie hebt ingenomen.
 4. Span het vuurwapen (afvuurmechanisme) niet eerder dan wanneer u dit wapen op het doel (de kogelvanger) hebt gericht.
 5. Blijf met uw vingers van de trekker af totdat u klaar bent met richten en op het punt staat af te vuren. Op elk ander tijdstip moet de vinger langs de trekkerbeugel worden gehouden. Een wapen met versneller mag eerst worden versneld, nadat het in de aanslag is gebracht.
 6. Bij WEIGERING van het wapen handelt men als volgt:

a. Waarschuw het baantoezicht (bestuur/TC) met het roepen van: “WEIGERING” en druk vervolgens op de knop voor hulp.
b. Houdt het wapen tenminste 1 minuut gesloten, de loop BLIJFT in de richting van de kogelvanger;
c. Verhelp de storing onder toezicht of met behulp van het baantoezicht;
d. Bij de onder c genoemde handeling blijft de loop op de kogelvanger gericht.

 1. Open de grendel van het vuurwapen zodra u ophoudt met schieten of het wapen voor een ogenblik neerlegt. Pistolen dienen op VEILIG gezet te worden en open met magazijn eruit op tafel gelegd te worden. Bij revolvers de haan ontspannen en de rol uit het frame gedraaid.
 2. Overtuigt u zich van het feit dat het wapen ONGELADEN is alvorens u het wegzet of wegbergt.
 3. Kijk NOOIT in de loop van een vuurwapen, zonder dat u zich ervan hebt overtuigd dat het ongeladen is en zet de grendel in de open stand.
 4. Het ter hand nemen van een vuurwapen zonder de toestemming van de eigenaar is niet toegestaan.
 5. Houdt de loop van uw vuurwapen schoon (Een verstopte loop - door vet, zand, een prop katoen - kan gevaarlijk zijn. De explosieve kracht van een patroon kan het wapen doen springen of de loop doen splijten.
 6. Wees voorzichtig met munitie (ook geketste patronen). Houdt ze niet bij vuur of een kachel en probeer er ook niet op te slaan.
 7. Beschikt u over een eigen vuurwapen, pas deze regels dan ook thuis toe. Berg wapen en munitie gescheiden op. Zorg dat kinderen er niet bij kunnen.
 8. Heeft u een glaasje gedronken, mijdt dan de schietbaan. Alcohol en vuurwapens gaan niet samen.
 9. Voor hen die met voorlaadwapens schieten (los kruit en een kogel) zijn nuttige wenken op deze site opgenomen. Sommige van deze wenken hebben het karakter van voorschrift en dienen derhalve niet overtreden te worden.
 10. Demonstratie van wapens mag slechts plaatsvinden na toestemming van Bestuur/ TC en dan nog slechts in de daarvoor aangewezen ruimten.
 11. In het kantinegedeelte der verenigingsaccommodatie zijn ALLE wapens adequaat opgeborgen.
 12. Bescherm uw gehoororganen. Gebruik de door de vereniging ter beschikking gestelde - of eigen - gehoorbeschermers.
 13. Bescherm uw ogen en draag een veiligheidsbril. Dit is verplicht. Eventueel kan men deze aanschaffen op de vereniging zelf. Zonder deugdelijke bril kan er dus niet geschoten worden.
 14. BEWUSTE OVERTREDING VAN DE REGELS 1 - 17 KAN LEIDEN TOT VERWIJDERING UIT DE SCHIETLOKALITEIT, MOGELIJK ZELFS TOT ROYEMENT.