Munitie

munitieMunitie-restrictie
Er mag géén pantserdoorborende– c.q. lichtspoormunitie worden gebruikt. Op de buitenbanen wordt slechts met die wapens geschoten waar de K.N.S.A. een discipline voor heeft (zie de baanreglementen).

Munitie- aankoop en berging voor niet verlofhouders.
Bij het bestuur der vereniging zijn munitiesoorten van een aantal gangbare soorten te koop, zoals .22LR, 9mm, .38, .223 en .308. Schietkaarten staan u gratis ter beschikking, in afgepaste aantallen.”

Schutters, niet in het bezit van een “Verlof tot het voorhanden hebben van Vuurwapens en/of munitie”, geven – alvorens de verenigingsaccommodatie te verlaten – hun niet verschoten munitie af bij de TC balie.