Introducés

introducee

Het is de leden toegestaan andere personen te introduceren. Na aanvraag bij Bestuur/Technische Commissie, en inschrijving in het introductieregister en het controleren van het identiteitsbewijs, kunnen deze introducés de schietbanen bezichtigen. Onder verantwoordelijkheid van het lid mag de introducé ook schieten. Het maximaal toegestane kaliber hierbij is .22LR. Daarbij gelden de volgende voorwaarden:

  • het vuurwapen alsmede de daarbij behorende munitie mag pas op het schietpunt van de schietbaan - door de persoon die bevoegd is het betrokken vuurwapen voorhanden te hebben - aan de schutter worden afgegeven;
  • de persoon die bevoegd is het betrokken vuurwapen voorhanden te hebben, blijft tijdens het schieten in de onmiddellijke nabijheid van de introducé op het schietpunt;
  • het vuurwapen en de niet verschoten patronen, dienen onmiddellijk na de schietoefening op het schietpunt te worden teruggegeven aan de persoon die bevoegd is het betrokken vuurwapen voorhanden te hebben;
  • door de persoon die bevoegd is het betrokken vuurwapen voorhanden te hebben, dient gecontroleerd te worden of het aantal verschoten patronen plus het aantal overgebleven patronen overeenkomt met het aantal uitgereikte patronen;
  • er mogen maximaal twee (2) introducés met het lid de baan op. De introducés schieten een voor een, op een schietpunt, onder direct toezicht van het lid;
  • dezelfde persoon mag - binnen een periode van 12 maanden - maximaal drie keer worden geïntroduceerd;
  • het introducerende lid blijft geheel aansprakelijk voor de gedragingen van de geïntroduceerde persoon.