Baangedrag

gedragGedrag
Afgezien van hetgeen bepaald is in de diverse baanreglementen en het Veiligheidsvoorschrift verwachten wij dat men zich op de schietstanden rustig  gedraagt en andere schutters geen last bezorgd. De aanwijzingen van Bestuursleden en leden van de Technische Commissie en VVF’er (Verenigings Veiligheids Functionarissen) moeten altijd onmiddellijk worden opgevolgd.

Kleding en gedrag op buiten- en binnenbanen
Op de buiten- en binnenbanen wordt geen uniformkleding gedragen. Dat wil niet zeggen, dat schoenen, broek of jack uit een dumpstore verboden zijn, maar men moet in de verste verte niet op een militair gelijken (U bent dan in overtreding volgens het Burgerlijk Wetboek). Ook provocerende emblemen zoals “Ban de Bom” of “To hell with (vul maar een regeringsleider in)” zijn uit den boze.