Disclaimer

Schietsportvereniging De Vrijheid Leiderdorp besteedt de grootst mogelijke zorg aan de samenstelling en inhoud van deze website. Het kan echter voorkomen dat de gepubliceerde informatie onvolledig of onjuist is. Aan de inhoud van deze website kunnen geen rechten worden ontleend. Schietsportvereniging De Vrijheid Leiderdorp aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade die voortvloeit uit de inhoud van deze website of uit de tijdelijke onmogelijkheid om de website te kunnen raadplegen.

Voor zover op de website naar derden wordt gelinkt is Schietsportvereniging De Vrijheid Leiderdorp niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die voortvloeit uit de door die derden verstrekte informatie en/ of geleverde diensten.

De inhoud van deze website is auteursrechtelijk beschermd. Niets uit de inhoud mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming worden gebruikt in welke vorm en/ of op welke wijze dan ook. Toestemming kan worden gevraagd bij het Schietsportvereniging De Vrijheid Leiderdorp.