Vereniging open per 1 juli 2020

Door de ontwikkelingen rond de verspreiding van het Coronavirus, de maatregelen van het kabinet en de richtlijnen van het RIVM:

  • De Vrijheid gaat (onder voorwaarden) open per 1 juli 2020
  • De voorwaarden waaronder leden weer kunnen komen schieten staan op het ledendeel van deze website.

 

Munitie

Munitie-restrictie
Er mag géén pantserdoorborende– c.q. lichtspoormunitie worden gebruikt. Op de buitenbanen wordt slechts met die wapens geschoten waar de K.N.S.A. een discipline voor heeft (zie de baanreglementen).

Munitie- aankoop en berging voor niet verlofhouders.
Bij het bestuur der vereniging zijn munitiesoorten van een aantal gangbare soorten te koop, zoals .22LR, 9mm para, .38 SPECIAL en .30M1. Schietkaarten staan u gratis ter beschikking.

Schutters, niet in het bezit van een “Verlof tot het voorhanden hebben van Vuurwapens en/of munitie”, geven – alvorens de verenigingsaccommodatie te verlaten – hun niet verschoten munitie af bij de TC balie.