Vereniging open per 1 juli 2020

Door de ontwikkelingen rond de verspreiding van het Coronavirus, de maatregelen van het kabinet en de richtlijnen van het RIVM:

  • De Vrijheid gaat (onder voorwaarden) open per 1 juli 2020
  • De voorwaarden waaronder leden weer kunnen komen schieten staan op het ledendeel van deze website.

 

Introducés

Het is de leden toegestaan andere personen te introduceren. Na aanvraag bij Bestuur/Technische Commissie kunnen deze introducés de schietbanen bezichtigen.

Onder geen enkele voorwaarde wordt er door een introducé geschoten. Het introducerende lid blijft geheel aansprakelijk voor de gedragingen van de geïntroduceerde persoon.