Vereniging open per 1 juli 2020

Door de ontwikkelingen rond de verspreiding van het Coronavirus, de maatregelen van het kabinet en de richtlijnen van het RIVM:

  • De Vrijheid gaat (onder voorwaarden) open per 1 juli 2020
  • De voorwaarden waaronder leden weer kunnen komen schieten staan op het ledendeel van deze website.

 

Ongevallenverzekering

Voor alle bij de Koninklijke Nederlandse Schutters Associatie aangesloten schutters is via deze organisatie een verzekering afgesloten tegen ongevallen die in direct verband staan met onder auspiciën der K.N.S.A. gehouden schietoefeningen. Hier valt ook het zogenaamde buiten schieten onder.